Välkommen till 3PM-Gruppen

ps_logo

Personalstyrkans affärsidé är att på ett samhällsnyttigt sätt utbilda, arbetsträna och bereda i synnerhet ungdomar arbete och anställning hos våra kunder. Detta skall ske i kombination med en för kunderna, helt kostnadsfri rekrytering.

Gå till hemsidan

mp_logo

MediaPlant erbjuder effektiva och kundoptimerade produktionslösningar av CD/DVD/Blu-Ray och specialförpackningar.

Gå till hemsidan

m3_logo

M3 Logistics erbjuder högkvalitativ, flexibel och kostnadskontrollerad tredjepartslogistik för den krävande kunden.

Vårt ledord är förändring och genom förändring säkerställer vi att vi hela tiden ligger i absolut framkant och kan lyckas där andra misslyckas – våra kunders behov tillgodoses genom högsta servicegrad, kvalitet och noggrannhet.

Gå till hemsidan