Om oss

Om 3PM-Gruppen

3PM-Gruppen grundades 1978. Bolaget är koncernmoder som har till uppgift för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och fast egendom.

Bolagets inriktning är att söka nya och för koncernen intressanta verksamheter och investeringsområden.
Bolagets målsättning är att skapa tillväxt och mervärden genom expansion inom utvalda segment och närstående verksamhetsområden.

Koncernen är privatägd och omfattar idag de tre verksamheterna M3 Logistics, MediaPlant och Personalstyrkan.